Registerreferat

RegisterreferatREGISTERREFFERAT ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

Registeradministratör

Namn: STORE_NAME
Adress: STORE_STREET_ADDRESS, STORE_POST_NUMBER, STORE_CITY, FINLAND

Registeransvarig

Petro Mäntylä

Registrets namn

STORE_NAME kundregister.

Syftet med STORE_NAME kundregister

Registret används för upprätthållande av kundrelationer, för kundkontakt och marknadsföring.

Registrets innehåll

Informationerna som vi behöver, för att en kund kan beställa våra varor: förnamn, efternamn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress. Möjlighet att skicka nyhetsbrev till våra kunder, om kunden har accsepterat detta vid skapandet av sitt kundkonto. Information om kundens betällningar, leveranser och returneringar.

Lagbundna informationskällor

Registrets kontakt- och kundinformationer tas från början- och under tiden av kundrelationen, från de uppgifter som kunden har givit (och eventuellt ändrat) till registerns upprätthållare. Kundrelationen födds när kunden har registrerat sig, eller beställt vara. Förbud för marknadsföring väljs vid registrationen av kundkontot. Kunden kan senare ändra förbudet.

Hantering av personuppgifter

Vi förmedlar inte information från vårat kundregister, till tredje part.

Principer för dataskydd

Kundregistret lagras i elektronisk form. Ändring och bruk av data, som innehåller kundinformation, får bara göras av registerupphållaren, eller dess autoriserade annställda.

Dina personuppgifter kan överföras till betalningsleverantören. Vid beställning med PayPal eller kreditkort dina personuppgifter kommer att överföras till förmån för PayLane Sp. z o.o. ligger i Gdansk på Arkońska 6 / A3, postnummer: 80-387, KRS: 0000227278.